enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

La vocal neutra és un so (fonema) que es representa [ə] en l'AFI ('alfabet fonètic internacional).
En català aquest so s'ha de escriure a o e, i això origina dubtes ortogràfics: en quin cas s'ha de escriure a i en quin s'ha de escriure e?

1a l'interior de la paraula.

Notem que la lletra que cal escriure ve indicada per la pronunciació d'un altre mot de la mateixa família (raons etimològiques).

 

s'escriu a derivat de: s'escriu e derivat de:
blancor blanc fredor fred
fageda faig rentar renta
francès França sentir sent
Pauet Pau peuet peu

 

2a l'última síl·laba de la paraula.

 

  e a
noms i adjectius acabats en [ə] els mots masculins generalment s'escriuen amb -e: moble, negre.. els mots femenins generalment s'escriuen amb -a: faldilla, ampla..
verbs:
(les terminacions)
acabades en [ə] seguida d'un altre so s'escriuen amb -e: cantes, canten... acabades en [ə] s'escriuen amb -a: canta, cantava...
   
EXCEPTIONS: les formes verbals corre, vine obre i omple i
els infinitius acabats en -re: perdre, seure, treure...

 

3Els verbs jeure o jaure, treure o traure, néixer o nàixer:

• les formes tòniques d'aquests verbs són correctes tant amb a com amb e.
• les formes àtones s'escriuen amb a

4Referència:

català amb A català amb E
afaitar
ambaixada
arravatar-se
assassí
avaluar
avantatge
avaria
banús
davant
latrina
maragda
ramat
rancor
sanefa
sargantana
Sardenya
albercoc
almogàver
ametista
assemblea
eben
efeminat
emparar
Empordà
Empúries
enyorar
espàrec
estella
estendard
gelea
javelina
meravella
monestir
punxegut
ràfega
resplendir
sergent
se
temptejar
treball
vernís