enllaç cap a la nova Enxaneta

L'accent en els mots monosíl·labs

En català, la majoria dels mots monosíl·labs no s'accentuen. Però hi ha alguns mots d'una síl·laba (i de vegades dues) que porten accent gràfic per distingir-los d'altres que s'escriuen igual, tot i que tenen una pronúncia i un significat diferents. Aquest accent s'anomena diacrític.

mots amb accent diacritic:
porten accent NO porten accent
bé, béns (adverbi: riquesa) be, bens (xai, la lletra b)
bóta, bótes (recipient) bota, botes (calçat)
cóc, cócs (una mena de coca) coc, cocs (verb coure)
cóm (menjadora d'animals) com (conjunció i adverbi)
déu, déus (divinitat i derivats)
adéu, semidéu..
deu, deus (numeral: 10; font; verb deure)
dóna, dónes (verb donar) dona, dones (persona del sexe femení)
és (verb ser o ésser) es (pronom)
féu (pretèrit perfet del verb fer i els seus derivats) reféu, satisféu.. feu (present del verb fer i els seus derivats) refeu, satisfeu..
feu (domini feudal)
fóra (condicional simple del verb ésser) fora (adverbi de lloc)
jóc, jócs (lloc on dorm l'aviram) joc, jocs (de jugar)
(part del cos) ma (possessiu: ma mare, mon pare)
més (quantitatiu) mes (mes del any; conjunció; possessiu; verb metre)
mèu, mèus (miol del gat) meu, meus (possessiu)
mòlt, mòlta, mòlts, mòltes (verb moldre) molt, molta, molts, moltes (quantitatiu)
món (univers) mon (possessiu: mon pare, ma mare)
móra, móres (fruit) mora, mores (dona natural del Magrib)
nét, néta, néts, nétes (parentiu) net, neta, nets, netes (adjectiu)
nós (plural majestàtic) nos (pronom feble)
ós, óssa, óssos, ósses (animal) os, ossa, ossos, osses (del esquelet)
pèl, pèls (vellositat i derivats)
repèl, contrapèl...
pel, pels (contracció: per+el, per+ells)
pórca, pórques (faixa de terra) porca, porques (truja)
què (interrogatiu precedit de preposició) que (relatiu àton; conjunció)
ròssa, ròsses (cosa o animal vell) rosa, rosses (de cabells clars)
(verb saber) se (pronom)
séc sécs (plec) sec secs (adjectiu: eixut; verb: seure)
sèu, sèus (greix) seu, seus (verb seure; possessiu; catedral; centre de poder)
sí sís (afirmació) si (conjunció; reflexiu; nota musical)
sóc (verb ésser) soc (soca; esclop)
sòl, sòls (superfìcie i derivats)
entresòl, subsòl...
sol, sols (astre; només; adjectiu; verb soler)
són (verb ésser) son (fet o les ganes de dormir; possessiu)
(verb tenir) te (infusió; nom de la lletra T; pronom feble)
tòt, tòts (broc gros) tot, tots (la totalitat)
ús (acció d'usar) us (pronom)
véns, vénen (verb venir) vens, venen (verb vendre)
vés (verb anar) ves (verb veure)
vós (tractament) vos (pronom feble)