enllaç cap a la nova Enxaneta

Flexió de nombre

1 substantius variables:

Els substantius variables són aquells que tenen una forma per al masculí i una per al femení.

 

Regla general: El plural es forma afegint una -s al singular: arbre -> arbres

 

• Els substantius acabats en -a, -e àtones formen el plural amb -es.

dia -> dies

 

Observació: Aquest fet pot provocar en alguns mots un canvi ortogràfic:

c -> qu vaca - vaques j -> g taronja - taronges
ç -> c caça - caces gu -> gü aigua - aies
g -> gu piga - pigues qu -> qü pasqua - pases

• Els noms acabats en vocal tònica afegeixen una -n abans del sufix plural:

pi -> pins

Hi ha, però, alguns noms que no segueixen aquesta regla:

  • noms de lletres: les as, les bes...
  • noms de les notes musicals: els dos, els res...
  • partícules gramaticals usades com a noms: els perquès, els peròs...
  • altres noms:

• Noms masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix, -tx fan el plural en -os:

pis -> pisos

Atenció! Dupliquen la essa:

 

Noms que només afegeixen -s en el plural:

• Noms acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural, en -s o -os:

bosc -> boscs/boscos

2 substantius invariables:

•Hi ha mots que s'escriuen igual en singular que en plural.

llapis - llapis

Les dies de la setmana: el/els: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres
però: el dissabte - els dissabtes, el diumenge - els diumenges.

Mots plans o esdrúixols acabats en -is, -us àtons: cactus, fetus, ficus, focus, globus, lapsus, llapis, pelvis, ritus, tipus, virus

Altres: albatros, alferes, ananàs, bíceps, bis, càries, fons, la pols, pus, temps, la tos

• Noms que s'usen en plural per referir-se a una unitat.

els afores, les calces...