enllaç cap a la nova Enxaneta

la vocal neutra

activitat núm. :: 96

Completa amb la vocal adient els espais en blanc de les frases següents: 

 

dificil

Corr ,  Carm !  Vin a veur  les j guines  que ens han p rtat.  
J an,  quan p guis,  vés a p gar  el ll guer  perquè ja d vem
 quatre mes s.  
Quan s rtia, vaig  veur davant meu una  c va  m ravellosa.  
Els esc mbriaires  n tejaven  les platg s  abans que no s rtís  el sol.
Aquell h menot  que vivia al mon stir  s mblava  un ass ssí  
M'estimo més agafar dos autobus s  que dos metr s.  
És típic p jar  aquesta m ntanya  el dia de la verg   i fer pa t rrat
 i b tifarra.  
Mentre s pàvem  ens vam ass bentar  de la classe de persona que era aquell s rgent.  
Quan b fa  la tram ntana  a l'Emp rdà,  fins i tot les t mbes  es bellugu n.