enllaç cap a la nova Enxaneta

Regles d'accentuació

activitat núm. :: 170

Fes clic sobre les vocals que vols accentuar (tantes vegades com calgui) i posa els accents i les dièresis que hi falten.

 

dificil

Declaracio de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya

D'acord amb la voluntat majoritaria expressada democraticament pel poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el proces per fer efectiu l'exercici del dret de decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur politic col·lectiu, d'acord amb els principis seguents:
-Sobirania: el poble de Catalunya te, per raons de legitimitat democratica, caracter de subjecte politic i juridic sobira.
-Legitimitat democratica: el proces de l'exercici del dret de decidir sera escrupolosament democratic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte per totes, a traves de la deliberacio i el dialeg en el si de la societat catalana, amb l'objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l'expressio majoritaria de la voluntat popular, que sera el garant fonamental del dret de decidir.
-Transparencia: es facilitaran totes les eines necessaries perque el conjunt de la poblacio i la societat civil catalana tinguin tota la informacio i el coneixement precis per a l'exercici del dret de decidir i se'n promogui la participacio en el proces.
-Dialeg: es dialogara i es negociara amb l'estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional.
-Cohesio social: es garantira la cohesio social i territorial del pais i la voluntat expressada moltes vegades per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.

Declaració de sobirania i el dret de decidir del poble de Catalunya