enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 213

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Per cmpensar les hores de son que perdia, quan srtia de l'escola m'amagava en un paller i drmia fins que sentia el crit de la mare, que era tan agt i repetit que hauria fet despertar un difunt. Spava, i, amb l'excsa que vlia recperar forces, feia veure que me n'anava a drmir ben aviat i em despenjava per la finestra de la meva cambra. Per més que vaig insistir, mai no vaig acnseguir de saber el nom d'aquell home, de manera que ja sempre més l'he anmenat el Fantasma del Flvià.

J.Soler, El Fantasma del Fluvià