enllaç cap a la nova Enxaneta

les vocals o/u àtones

activitat núm. :: 204

Fes clic sobre ▲ (tantes vegades com calgui) i completa cada mot amb o o u.

 

dificil

Vlcanisme
El cnjunt de prcesss sobre la generació, el mviment i la cnslidació del magma és denminat activitat ígnia, i hom reserva el terme vlcanisme per als cass en què el magma té accés directe a la sperfície, mentre que hom parla de pltnisme quan la cnslidació té lloc en prfnditat. La srtida del material fos es tradueix en la frmació de crrents de lava, que cnstitueixen les clades, mentre que la fuita dels gass que acmpanyen l'erpció se sol manifestar amb explsions, espràdiques però vilentes, que prvoquen la prjecció de material fragmentari sòlid (pirclàstic).
L'acmlació sobre la sperfície del material làvic i pirclàstic dóna lloc a la frmació dels vlcans.
El vlcanisme ha crregut pràcticament en tots els indrets de la sperfície de la Terra. Això no obstant, en cada mment la distribució gegràfica és més aviat delimitada. Actualment el vlcanisme es distribeix preferentment a les zones actives de la Terra, que cincideixen amb els cintrons sísmics, que a la vegada es crrespnen amb les zones rgèniques i amb els rifts.

Continua llegint