enllaç cap a la nova Enxaneta

les grafies s/ss c/ç z

activitat núm. :: 55

Omple els buits amb les grafies: s o z

 

dificil

• A l'entrada ha po at una porta gri a  molt pe ada. 
• L'explo ió  va causar la mort de quin e persones.  
• El balanç del mes de de embre  és po itiu.  
• En realitat, es tracta d'una co a  ben sen illa... 
• El divendres quin e  de maig podreu escoltar "La mort i la don ella" de F. Schubert. 
• Van caminar tret e  dies pel de ert Australià. 
• Demà tindrem el re ultat  de l'anàli i de sang. 
• Es va recol ar  en el tronc d'una al ina. 
• Al  oològic  vam veure una  ebra  i una  erp de cua vermella.